facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Forum Biznes – Nauka. Obserwatorium NANO jako droga do innowacji.

Forum Biznes – Nauka
Obserwatorium NANO jako droga do innowacji

 

W dniu 15.04.2015 r. w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się spotkanie „Forum Biznes – Nauka. Obserwatorium NANO jako droga do innowacji”, którego inicjatorami byli Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, tworzące konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów.  

Forum Biznes - Nauka miało  na celu inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzację wiedzy na temat potencjału technologicznego województwa w tym obszarze.

W spotkaniu wzięli udział:

Prezydent Katowic Marcin Krupa, który podkreślił fakt, iż Miasto od 2013 roku jest aktywnym członkiem Klastra Nano. Władzom Miasta zależy by Klaster oraz Obserwatorium rozwijały się, gdyż przekłada się to na wizerunek miasta, stawiającego na rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Pani Marszałek Gabriela Lenartowicz, która przedstawiła ideę obserwatoriów specjalistycznych i podkreśliła znaczenie jakie dla rozwoju i przyszłości naszego regionu mają nowe technologie oraz szeroko rozumiana innowacja.

Prezentacje wygłaszane na spotkaniu miały charakter praktyczny i zorientowane były  na przedstawienie pełnej oferty usług badawczych na rzecz firm oferujących produkty bazujące na wiedzy w tej dziedzinie.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, m.in. prof. zw. dr hab. Andrzej Burian - Dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych a także Dr Katarzyna Balin z Zakładu Fizyki Ciała Stałego UŚ.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących biznes, naukę, firmy otoczenia biznesu.

Powołanie Śląskiego Klastra Nano, a ostatnio Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii służy stworzeniu platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania, które Państwo znajdziecie tutaj.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.