facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Spotkanie informacyjne | Cieszyn, 31.01.2019

Podczas spotkania, Uniwersytet Śląski, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej  zaprezentują możliwości pozyskania przez przedsiębiorców z programów wojewódzkich oraz krajowych środków na rozwój działalności. 

Termin: 31 styczeń  2019 (czwartek), godz. 9.00-12.00 
Miejsce: Zamek Cieszyn, sala konferencyjna, budynek A, Oranżeria
Prowadzący: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej, Uniwersytet Śląski

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Przedstawi ofertę funduszy unijnych, oferowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które służą inwestycjom w takich obszarach jak:    - badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,- innowacje w MŚP,- technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej,- internacjonalizacja MŚP.

Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Zaprezentuje wybrane propozycje z programów krajowych.  Zaprezentują:

  • ogólne informacje o sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE),
  • możliwości dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  w tym: Bony na innowacje, Ochrona własności przemysłowej, Design dla przedsiębiorców, Kredyt na innowacje technologiczne,
  • ofertę preferencyjnie oprocentowanych instrumentów finansowych na rozwój działalności gospodarczej,
  • możliwości dla przedsiębiorców w ramach wsparcia obszarów wiejskich. 

Uniwersytet Śląski 
Uczestnicy spotkania dowiedzą się dlaczego warto:

  • pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na inwestycje, badania, rozwój i innowacje;
  • korzystać ze wsparcia Sieci Specjalistycznych Obserwatoriów;
  • brać udział w aktualizacji strategicznych polityk rozwoju regionalnego województwa śląskiego;
  • wiedzieć, gdzie szukać i jak korzystać z raportów specjalistycznych opracowanych przez obserwatoria technologiczne – na przykładzie Nano-Obserwatorium.

 

Spotkanie informacyjne i networkingowe realizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.