facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych jest największym Instytutem Polskiej Akademii Nauk na Śląsku. Od ponad 60 lat działalność naukowa jednostek, które obecnie wchodzą w skład Instytutu, ukierunkowana jest na interdyscyplinarne badania nad polimerami i różnymi formami węgla, a także nad otrzymywaniem oraz badaniem właściwości i funkcji nowych materiałów polimerowych i węglowych.

Prace badawcze prowadzone w Centrum łączą ze sobą m.in. elementy chemii, fizyki, biologii oraz medycyny i związane są z wytwarzaniem oraz badaniem właściwości i funkcji nowych materiałów do zastosowań w nano- i mikrotechnologii, biotechnologii, optoelektronice oraz ochronie zdrowia i środowiska.

Działalność naukowa Centrum jest finansowana ze środków statutowych, a także licznych projektów pozyskanych w ramach krajowych oraz unijnych programów operacyjnych i funduszy celowych. Wiele projektów realizowanych w Centrum wykracza poza ramy nauki podstawowej i angażuje komercyjne podmioty gospodarcze wykorzystujące wyniki badań do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów.

CMPW PAN tylko w latach 2012-2014 uzyskało 5 patentów, w tym 2 patenty międzynarodowe, oraz dokonało 9 zgłoszeń patentowych, w tym 8 zgłoszeń patentowych w UP RP. Centrum utworzyło swoją spółkę spin off, za pomocą której dokonujemy  transferu rozwiązań do przemysłu.

W strukturach Centrum działa jednostka odpowiedzialna za nawiązywanie relacji z partnerami biznesowymi oraz kompleksową obsługę procesu transferu wiedzy, usług badawczych i sieci naukowo-biznsowych – Zespół Innowacji, Technologii i Analiz. Oferta naukowo-badawcza CMPW PAN oparta jest na nowoczesnej aparaturze będącej na wyposażeniu Centrum oraz kompetencjach pracowników naukowych. Oferta obejmuje szereg badań podstawowych, stosowanych, jak i wdrożeniowych oraz ekspertyzy i analizy obejmujących między innymi charakterystykę struktury i własności „materii organicznej” w tym nanomateriałów polimerowych, węglowych oraz kompozytów.

Więcej informacji o działalności naszym Centrum znajdą Państwo na stronie:

https://cmpw-pan.edu.pl

 

 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.