facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Fundacja Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET

 

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET od kilku lat odkrywa przed polskim społeczeństwem świat w skali „nano”. Naszym głównym zadaniem statutowym jest promocja nowoczesnej przedsiębiorczości opartej na rozwiązaniach nanotechnologicznych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w tej dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach dyscyplinie nauki.

Za działalność Fundacji odpowiada obecnie zespół ok. 50 wolontariuszy z całej Polski (nie zatrudniamy na stałe pracowników). Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, całość środków uzyskanych w toku działalności przeznaczana jest na zadania statutowe. W realizacji działań zwłaszcza  na polu promocji i upowszechniania wyników prac naukowych Fundacja współpracuje z licznymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami badawczymi, prowadzi aktywny dialog z władzami publicznymi oraz wspiera przedsiębiorców działających na rynkach wysokiej techniki.

Fundacja wchodzi w skład Polskiego Komitetu Normalizacji ds. Nanotechnologii i Innowacji, jest współkoordynatorem Warszawskiej Nano Sieci oraz Wrocławskiego Klastra Nanotechnologicznego. Ważnym wyróżnieniem dla Fundacji było nadanie jej w 2011 r. statusu Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Platformy "Nanofutures" (w rmach 7 Programu Ramowego EU). Fundacja jest również założycielem oraz liderem Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego.

Od 2006 r. Fundacja prowadzi pierwszy w Polsce portal w całości poświęcony tematyce nanotechnologii - www.nanonet.pl, który jest systematycznie rozbudowywany i unowocześniany, a dzięki aplikacjom angażującym użytkowników jest systemem otwartym na wprowadzanie nowych rozwiązań zwiększających jego funkcjonalność. Portale Fundacji odwiedza codziennie ok. 1500 unikalnych użytkowników! (w 2011 r. portal www.nanonet.pl odwiedziło łącznie ok. 90 000 osób, w 2012 r. odwiedzających było już blisko 107 000!,  W 2013 roku nasz portal odwiedziło 250 000 unikalnych użytkowników

Obok ww. portalu Fundacja uruchomiła również platformy towarzyszące: www.nanodialog.pl – podejmuje kwestie etyczne, prawne i społeczne wynikające z zastosowania nanotechnologii w naszym codziennym życiu, www.nanobroker.org – łączy świat nauki i biznesu, promując komercjalizację wyników badań i nowych technologii, oraz www.nanogallery.eu – platforma prezentująca świat nanotechnologii  w formie multimedialnej.

W ciągu ostatnich trzech lat Fundacja objęła swoim patronatem 160 wydarzeń związanych z nanotechnologii, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Za działalność na polu promocji nauki Fundacja otrzymała nagrodę „Popularyzator Nauki 2011”. W kolejnych latach Fundacja otrzymywała wyróżnienia.

W 2013 nastąpił bardzo silny rozwój fundacji Nanonet, rozpoczęliśmy od zainicjonownia i zorganizowania Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego , który aktualnie jest największym i jedynym tego typu Klastrem w Polsce dodatkowo w tym samym roku fundacja wraz z trzynastoma partnerami z europy pozyskała pierwszy projekt z 7 programu ramowego – NanoDiode więcej o projekcie na stronie www.nanodiode.eu. W tym samym roku eksperci fundacji Nanonet przeprowadzili szkolenie inspektorów Polskiej Inspekcji Pracy w zakresie bezpieczeństwa wykorzystania nanomateriałów w produkcji. W 2014 roku postanowiliśmy zcentralizować wszystkie nasze portale na jednej platformie www.nanonet.pl , która została uruchomiona w maju br. Mamy nadzieję że dzięki możliwe będzie jeszcze szybsze i wygodniejsze odnalezienie informacji Państwa interesujących

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.